Agricultural Cooperative and Cooperatives Engaged in Agriculture Survey 2021

Magandang Araw!

Ang Agriterra Philippines, GROW-Coop Consortium at Brain Trust Inc. ay nagsasagawa ng survey upang mailarawan ang mga agricultural cooperatives at mga kooperatiba na nasa sektor ng agrikultura.

Ang impormasyon mula sa survey na ito ay gagamitin sa pagbuo ng Agricultural Cooperative Development Agenda.

Ang survey ay magkokolekta ng impormasyon gaya ng mga sumusunod:

  • pangalan ng kooperatiba;
  • taon ng rehistro;
  • iba pang detalye tungkol sa miyembro tulad ng dami, kasarian at trabaho;
  • mga serbisyo at gawain ng kooperatiba; at,
  • impormasyong pampinansyal tulad ng income, gastusin at ari-arian ng kooperatiba.

Mananatiling kumpidensyal ang inyong mga indibidwal na kasagutan at contact information. Ang paglahok sa survey ay boluntaryo.

Kung mayroon kayong mga katanungan, maaari kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng mga sumusunod:

Email: btiacda@gmail.com

Address: Unit 810 Medical Plaza Ortigas, 25 San Miguel Avenue, Ortigas Center, 1600 Pasig City

Facebook page: https://www.facebook.com/agricoopforchange